Lyhyt historia / Short History

 

               Maalarina

 
  Seitsenkymmenluvulla, osallistumisen vuosikymmenellä, maalasin "faabeleita". Näissä vertauskuvallisissa maalauksissa eläinpäiset ihmisfiguurit kuvasivat erilaisia ihmisluonteen ilmiöitä.

   Kahdeksankymmenluvulla sävyt tummuivat ja figuurit muuttuivat abstraktioiksi. Nimitin niitä löydöiksi tuhoutuneesta kulttuurista. Siten saivat alkunsa "arkeologiset kaivaukset". Se oli kannanotto kertakäyttökulttuuria vastaan.

   Yhdeksänkymmenluvulla sirpaloituneen maailmankuvani kuvaksi "kiteytyi" eräänlainen mosaiikki. Näissä mosaiikkimaisissa maalauksissa kuvaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä ihmismielen ongelmia.

   Alkaneella vuosituhannella olen alkanut yhdistää figuuria ja abstraktiota eräänlaiseksi synteesiksi aiemmasta. Yhdistän uutta ja vanhaa, koetan maalata mielen kuvaa.

     Tärkeä teema on luonnon ja ihmisen suhde. Ihmisen toiminta on saattanut luonnon kestävyyden luhistumisen partaalle. Eläin- ja kasvilajien sukupuutto, saastuminen ja ilmastonmuutos ovat tulosta ihmisen ahneudesta. Koko elämän kirjo on vaarassa. Taiteessani käsittelen näitä ongelmia.

 

           Muotokuvamaalarina

Rinnan tämän kehityshistorian olen tutkinut muotokuvamaalausta. Perinteisestä muotokuvasta kohti muotokuvaa, jossa yhdistyvät klassinen figuuri ja omaa ilmaisua oleva maalaus.

           Opetustehtävissä

Vuosina 1980-2014  toiminut Taideteollisen Korkeakoulun ( silloisen oppilaitoksen, nykyisen  Aalto yliopiston ) piirustuksen ja maalauksen tuntiopettajana. Ajoittain myös päätoimisena tuntiopettajana. 

Myös opetustehtäviä muissa oppilaitoksissa, mm. Oriveden opistossa ja Vihdin kuvataidekoulussa.

 

 

            As a painter

   In the seventies, during the decade of political participation, I painted the "fables". In these metaphorical paintings, the figures with heads of animals, I depicted different features of the human nature.

   In the eighties the shades became darker and the figures were transformed into abstractions. I called them discoveries from a destroyed ancient culture. That's how the "archaeological diggings" were initiated. It was a
reaction against the instant culture.

   In the 90's my broken view of the world was "crystallized" in mosaic patterns desrcibing the relationship between man and nature and the problems of the human spirit.

From the beginning of this millennium I have started to combine the figurative and abstract elements into a sort of a synthesis of the past. I combine new and old ideas trying to paint an image of the human spirit.

      An important theme is the relationship between man and nature. The action of man has caused the sustainability of nature near to collapse.The extinction of  fauna and flora is a result of greed. These isssues are dealt with in my art.

  Today also the spiritual issues accompany the deliberation of values in general.

 

           As a portrait painter 

Concurrently with my development as an artist I have studied portrait painting from its traditional point of view approaching a portrait which combines classical figures and my personal expression.

 

            Teaching activity

Since 1980 until 2014 as a teacher of drawing and painting at the Aalto University in Helsinki.